Fedet bare godkjent det ikke lenger, har en anelse om hva som skjer.

Fedet bare godkjent det ikke lenger, har en anelse om hva som skjer.

Fed-juli FOMC-minuttene, som ble utgitt i forrige uke, var ikke noe ekstraordin rt. Men for a fullt ut sette pris pa hva Fed innrommet, trenger vi forst en liten bakgrunn.

Fra november 2016 til juni 2017 presset Fed en hawkish agenda. Den lopende mantraen pa dette tidspunktet var at Fed ville oke prisene 3-4 ganger i 2017. Etter hvert som aret gikk, begynte Fed ogsa a snakke om a krympe balansen.

Fedens begrunnelse for disse trekkene var at inflasjonen okte og okonomien var sterk nok til a tolerere disse trekkene. Som et resultat hevde Fedene to ganger, forst i mars og deretter igjen i juni 2017.

Da, i slutten av juni, gjorde Fed plutselig en komplett 180, som sier at det var omtrent ferdig med renteokninger. Videre uttalte Fed at krymping av balansen ikke ville fjerne likviditet fra systemet.

Enkelt sagt, Fedet skiftet fra hawkish til helt forsiktig i lopet av to uker.

Dette var i seg selv bisarrt. Fed har hele hensikten a opprettholde finansiell stabilitet. Hvordan det kan hevde at det gjor dette ved a endre hele strategien plutselig og uten advarsel er utenfor meg.

Og sa far vi forrige uke utgivelsen av Fed-juli FOMC-minuttene.

Protokollen var fullstendig galskap. Jeg skjonner at mange kommentatorer prover a argumentere for at Fed var hawkish. Men det var det ikke. Fed var totalt kaos.

La oss ta eksempel pa inflasjon.

I folge FOMC-uttalelsen fra juli …

De fleste deltakere forventer at inflasjonen vil hente seg de neste par arene. Mange Fed-deltakere tror inflasjonen vil forbli under 2% lenger enn forventet. Mange Fed-deltakere mener at inflasjonstiltakene falt nylig pa grunn av «idiosynkratiske faktorer.» Noen fa Fed-deltakere mener at Feds rammebetingelser for a prognisere inflasjon ikke lenger er gyldige. Noen Fed-deltakere noterte okt usikkerhet om utsiktene for inflasjon.

Som jeg sa, er Fed i totalt kaos.

Det var en lignende mangel pa enhet pa omtrent alt: arbeidsmarkedet, utlansrisiko ved banker, forbundsregeringspolitikk, etc.

Det var imidlertid en linje spesielt som stod ut.

Imidlertid trodde de fleste deltakere at rammene forblir gyldige, til tross for det siste frav ret av opptak i inflasjon i mote med et strammende arbeidsmarked og reell BNP-vekst i overkant av sine estimater av potensiell rente. & # 8221;

Fedet innrommer her at arbeidsmarkedet er stramt, reall BNP-vekst er sterkere enn Fed-estimatene, men inflasjonen er ikke i ferd med a hente.

Dette er forbausende. I folge Fed’s doble mandat skal Fed soke maksimal sysselsetting mens stabiliseringen av prisene og moderering av langsiktige renter.

Pa vanlig engelsk skal Fed forfolge solid okonomisk vekst, med maksimal sysselsetting, samtidig som inflasjonen holdes pa en jevn kol.

I dag finner Fed at arbeidsforholdene er sv rt sterke, okonomien er relativt sterk og inflasjonen er svak.

Ifolge alle Fed-modeller er dette umulig.

Dette er grunnen til at FOMC-protokollene hevdet at mange medlemmer trodde at inflasjonen hadde gatt ned pa grunn av «idiosynkratiske faktorer.» Den alternative virkeligheten (som Fed har ingen anelse om hva som skjer) er for urovekkende for a innromme offentligheten.

Dessverre er den alternative virkeligheten faktisk REALITET. Fed har ikke lenger en anelse om hva som skjer i det finansielle systemet. Dette skyldes at Fed faktisk ikke kan generere okonomisk vekst, det kan i beste fall skape massive bobler.

Nar du snakker om hva, hva tror du vil skje med var nyeste boble nar investorene regner ut Fedens tapte kontroll?

Pa det notatet fortalte vi nettopp abonnenter fra var Private Wealth Advisory om fire bransjer som vil betale ut massive avkastninger nar markedet bryter.

I slekt.

Del denne artikkelen.

Abonner pa gevinster smerter & # 038; Hovedstad!!

FOLG OSS PA TWITTER.

HOT TOPICS.

Ansvarsfraskrivelse. Informasjonen pa dette nettstedet er kun til markedsforingsformal. Ingenting pa denne nettsiden er ment a v re, heller ikke skal det tolkes som investeringsradgivning fra Phoenix Capital Research eller noen av dets tilknyttede selskaper, og det skal heller ikke paberopes i a gjore noen investering eller annen beslutning. Verken informasjonen eller noen mening som er uttrykt pa dette nettstedet utgjor og tilbyr a kjope eller selge noen sikkerhet eller instrument eller delta i en bestemt handelsstrategi. Informasjonen pa nettstedet er ikke en fullstendig beskrivelse av verdipapirene, markedene eller utviklingen som diskuteres. Informasjon og meninger om individuelle verdipapirer betyr ikke at en sikkerhet er anbefalt eller egnet for en bestemt investor. For du foretar investeringsbeslutninger, anbefales det a konsultere med megleren, investeringsradgiveren eller annen passende skatt eller finansiell faglig for a bestemme hvorvidt en investering er egnet. Meninger og estimater uttrykt pa dette nettstedet utgjor Phoenix Capital Researchs vurdering fra datoen som vises pa oppfatningen eller estimatet og kan endres uten varsel. Denne informasjonen kan ikke gjenspeile hendelser som oppstar etter datoen eller klokkeslettet for utgivelsen. Phoenix Capital Research er ikke forpliktet til a fortsette a tilby informasjon eller meninger om sikkerhet, instrumenter eller tjenester. Informasjon er hentet fra kilder som anses palitelige, men noyaktigheten og fullstendigheten er ikke garantert. Phoenix Capital Research og dets offiserer, styremedlemmer, ansatte, agenter og / eller tilknyttede selskaper kan ha henrettet, eller kan i fremtiden utfore, transaksjoner i noen av verdipapirene eller derivatene av verdipapirer som diskuteres pa dette nettstedet. Tidligere resultater er ikke nodvendigvis en veiledning til fremtidig ytelse og er ingen garanti for fremtidige resultater. Verdipapirprodukter er ikke FDIC-forsikrede, er ikke garantert av noen bank og involverer investeringsrisiko, inkludert mulig tap av hele verdien. Phoenix Capital Research, OmniSans Publishing LLC og Graham Summers skal ikke v re ansvarlig eller ha noe ansvar for investeringsbeslutninger basert pa, eller resultatene hentet fra den oppgitte informasjonen. Phoenix Capital Research er ikke ansvarlig for innholdet pa andre nettsteder som denne kan v re koblet til og forbeholder seg retten til a fjerne slike lenker.